Reference

JUNG

Jungheinrich ČR

Pro našeho dlouholetého zákazníka jsme zavedli kompetenční model, vytvořili jsme databázi a popis kompetencí a provázali jsme tento model se systémem motivace, hodnocení a odměnování

JUNG

Vojenské lesy a statky

Pro VLS jsme realizovali v roce 2009 procesní a personální audit, který byl zaměřen na celkové posouzení fungován a efektivity podniku. Výsledkem auditu byly doporučení na různé změny a plan realizací.

JUNG

Skupina ČEZ

Pro ČEZ dlouhodobě připravujeme unikátní tréninkový program zaměřený na bezpečnost práce - PLAY SAFE. V roce 2006 jsme získali za tento program Cenu personalistů. Výsledkem absolvování tohoto programu je rozvoj znalostí a dovedností řídícího operativního personálu souvísejících s kulturou bezpečnosti provozu jakékoli elektrárny.

JUNG

GfK

U tohoto zákazníka jsme realizovali projekt, který se soustředil na rozvoj lidských zdrojů formou zavedení kompetenčního modelu, systému vzdělávání a zavedení systému motivace a hodnocení. Součástí projektu byl ucelený rozvoj managementu společnosti v manažerských dovednostech podporujících zavedení změn vyplývajících z jednotlivých částí projektu.

JUNG

Wüstenrot

Se společností Wüstenrot spolupracujeme od roku 2004. Společně jsme realizovali tréninky pro zaměstnance v oblasti zvyšování kreativity, zvládání stresu a konfliktů, vyjednávání, koučinku a podobně. Naši trenéři zde take vedli několik workshopů. Hlavním bodem naší spolupráce byl 2letý vzdělávací program pro manažery finanční skupiny Wustenrot.