« zpět na seznam novinek

Trénink Work Life Balance

Odolnost se předpokládá!

Dříve než představíme hlavní hodnotu tréninkového programu WORK LIFE BALANCE, je nutné si uvědomit, v jakém prostředí žijeme z pohledu prožívaných nároků na naše tělo a naší mysl.

 

V pracovním procesu máme několik málo jistot. Nezáleží při tom, jestli jsme na pozici výkonné nebo na pozici manažerské. Společným znakem několika minulých let je postupné či nárazové zvyšování požadavků na odváděný pracovní výkon. Dalším častým jevem jsou také změny, kterých prožíváme několikanásobně více, než v minulosti. Jistotou je, že nám práce a zátěže přibývá, stejně tak i situací, které od nás žádají výdej naší energie. Musíme činit čím dál více rozhodnutí, pracujeme stále s novými kolegy, jako vedoucí potřebujeme přesvědčovat a motivovat. A to nemluvím o energii, která se od nás očekává v osobním životě.

 

Rostoucí nároky na výkon našich profesí s sebou nesou i rostoucí nároky na to, jak se umíme vypořádat se zátěží a následnými situacemi a jevy, které logicky a zákonitě přicházejí.

 

Zvládání zátěže bohužel není v osnovách našeho základního školství a o tom, jak funguje a reaguje lidský organismus, toho velká většina lidí moc neví, nebo lépe řečeno, se o to začíná zajímat až v momentu, kdy si o to organismus nějakým způsobem řekne. Těch způsobů může být mnoho. Jedno však mají společné - negativní prožívání, nepříjemné pocity, bolest, negativně laděné myšlení.

 

Způsob života se za poslední dobu výrazně změnil, a pokud ho někdo bude chtít porovnat se způsobem života našich babiček, tak to bude až tristní. Velký posun pro lidstvo = velká změna pro organismus. Celé neštěstí je ve faktu, že se lidský organismus vyvíjel dlouhou dobu, a protože je příroda velkou umělkyní, rodíme se připravení zvládat zátěž typu zátěže let minulých. Organismus se postupně přizpůsoboval a trvalo mu to tisíce let.

 

Tak a nyní si uvědomte, jak se zátěž změnila za posledních 100, 50, 20 i 10 let. Velmi výrazně. Jaké jsou dnešní každodenní vjemy a zejména podněty? Kolik ubylo přirozeného každodenního pohybu? Naše tělo na to jednoduše není nachystané a s následky se každý vyrovnává, jak umí. Kupříkladu jsou plné čekárny lidí, které bolí hlava, a kabelky jsou plné přípravků, které bolest hlavy tlumí. Málokdo však řeší příčinu, prioritou bohužel zůstává utlumit bolest v daný okamžik, abychom mohli dále fungovat. Dobrý lékař příčiny vysvětluje. Znáte je?

 

S manažery, se kterými se setkává, si často klademe otázku, jak ještě zvýšit výkon zaměstnanců. Vnitřní podmínky společností a vývoj českého trhu si to neustále žádají. Nemusí se jednat jen o optimalizaci procesů, nebo odborný rozvoj zaměstnanců.

 

Jednou z možných cest je dlouhodobá a cílená práce na zdroji naší energie, práce s naším duševním i fyzický tělem. Dlouhodobé neřízené působení zátěže má na nás negativní vliv. Mnoho lidí má tendenci projevy únavy a stresových stavů lidského organismu potlačovat – tohle ještě udělám, toto zvládnu a tohle si nepřipouštím. Pokud podobné jednání není doprovázeno aktivitami, které projevy zátěže eliminují, tak se podobné jednání dříve či později projeví. Proto je velmi potřebné vysvětlovat, v čem spočívá náročnost současné doby na organismus. Důležitý je nejen způsob, jakým žijeme, ale zejména způsob, jakým dávkujeme a řídíme zátěž.

 

Uvědomění si negativních vlivů současné doby na náš organismus a cílená práce na sobě samém je základem dlouhodobě vyrovnaného fungování člověka a tím i dlouhodobě odváděného výkonu.

 

Tyto otázky otevírá a řeší tréninkový program nesoucí název Work Live Balance. Program vyvinula tréninková divize společnosti Scott&Hagget Czech. Program je postavený na osobních zkušenostech lidí, kteří jsou neustále podrobováni vysoké zátěži, a proto se velmi zajímají o efektivní způsoby jejího řízení. Velmi důležité v poslední větě je slovíčko „efektivní“. Jde totiž o způsob, jak zátěži dlouhodobě odolávat a eliminovat působení na organismus. Ve dvoudenním programu uvádíme osvědčené způsoby, se kterými máme osobně nejlepší zkušenost, a které mají mimo jiné ještě jeden zjevný bonus - zaberou poměrně málo času.

O rozvojovém programu W.L.B.

Podstatou programu je přimět účastníky k aktivnímu zamyšlení se nad přístupem k základním atributům aktivního životního stylu, kam patří nejen řízení svého času, ale zejména řízení a dávkování zátěže, která na nás působí a kterou nám současný svět denně servíruje!

 

Součástí programu je vysvětlení přirozeného fungování lidského organismu v akutních stresových situacích i v dlouhodobé zátěži a identifikace osobní zátěže.

 

Program je velmi osobní, a pokud přistoupíte ke své účasti aktivně, odnesete si osobní plán nezbytných kroků, který sami považujete za nutné aplikovat pro zdravé přežití v současné společnosti, práci nevyjímaje.

Výsledek tréninku je okamžitě použitelný v osobním i pracovním životě.

A jaký je bonus pro zaměstnavatele? Zdravý zaměstnanec, který dlouhodobě podává požadovaný vysoký výkon!?

 

Pro Zdravý zaměstnanec totiž není rozptýlený prožíváním negativních pocitů. Účastníci tréninku se shodují na tom, že pokud nám zdraví slouží, můžeme naplno rozdávat energii kolem sebe. A to jak v pracovním, tak v soukromém životě.

 

Jestli jste se přistihli, že podobné téma řešíte sami, nebo v práci, začněte se o ně aktivně zajímat. Každý den je z tohoto pohledu důležitý.

 

Velmi rád se sejdu s každým, koho tohle zamyšlení oslovilo.