METODOLOGIE

Scott & Hagget se soustředí především na praktičnost, interaktivou a pozitivní přístup během tréninku. Správně nastavený přístup účastníků k tréninku a jeho vnímání jsou klíčovými předpoklady, které rozhodují o tom, kolik si účastníci odnesou a použijí v praxi.

Aktivní zapojení
Témata jsou prezentována krátkými cvičeními. Následuje konstruktivní zpětná vazba a diskuze.
Interaktivita a pozitivní přístup
Sdílení zkušeností a nápadů, hledání a testování nových dovedností v různých situacích.
Pozitivní konfrontace
Nemůžeme nekomunikovat, komunikujeme stále. Můžeme se komunikaci jen vyhýbat. Cílem pozitivní konfrontace je uvědomění si svého chování a jeho dopadu na naše okolí.
KISS (Keep it Short and Simple) koncept
Prezentované know-how je předávané tak, aby je účastníci byli schopni použít ne později než druhý den po tréninku.
Každé chování je užitečné v určité kontextu/ situaci
Každé chování je užitečné v určitém kontextu. V průběhu tréninku rozvíjíme flexibilitu v chování účastníka a tím zvyšujeme jeho možnosti v daném kontextu. A více možností v daném kontextu/ situaci je vždy lepší než omezený počet.
Akční plán
Na konci každého tréninkového dne se účastníci zavazují uplatnit jimi vybrané klíčové/ zajímavé/ důležité dovednosti v praxi.
Zpětná vazba
Každý další tréninkový den začíná sdílením zkušeností nabytých v praxi.