HODNOCENÍ A MĚŘITELNOST DOPADU

Společnost Scott & Hagget se orientuje na podnikatelský přístup. Považujeme rozvoj klienta za podnikatelskou příležitost, do které náš partner vkládá investice. Jsme schopni garantovat požadovaný přínos v nadefinovaných a vzájemně odsouhlasených parametrech.