KONZULTACE

Konzultací rozumíme poskytování rady/ expertizy v daném oboru nebo na dané téma. Vychází z analýzy situace, diagnostiky problému, poskytnutí rady/ expertízy, po které zpravidla následuje implementace krok za krokem.