KOUČINK

Počátkem sedmdesátých let minulého století napsal Tim Gallwey knihu „The Inner Game of Tennis“. Kniha pojednává o důležitosti mentální/ emocionální přípravy hráče. Proč emocionální/ mentální příprava? Protože to je přesně tam, kde se rozhoduje o výsledku hry. Gallwey se tak stal iniciátorem nového, dnes vyhledávaného směru rozvoje profesionálů.

V průběhu 90. let minulého století se koučink, spolu s IT, stává nejrychleji se rozvíjejícím oborem na světě. Koučinkový přístup však již není jen výsadou sportovců, CEO, manažerů Fortune 500.

Koučink je o psychologii. Ale jaké psychologii? Ne každý psychologický směr je pro koučování vhodný, protože různé psychologické směry přistupují jinak ke klientovi, jeho hodnotám, motivaci, v co věří, k procesu rozvoje a růstu. Správně zvolený koučinkový přístup může zásadním způsobem ovlivnit naplnění očekávání a cílů klienta a organizace.


KOUČINK A ÚROVNĚ ZMĚNY

Koučink se zaměřením na zlepšení efektivity/ produktivity práce (Performance coaching)

Jak název napovídá, cílem je především naplnění dílčích cílů vedoucích k dosažení vyšší kvality a kvantity produktivity/ efektivity práce. Těchto cílů je dosaženo uplatněním nových dovedností a chování. Příkladem může být koučink, který pomáhá klientovi uplatnit poznatky, kterých nabyl během tréninku, zlepšení prezentačních dovedností, atd. Performance coaching se orientuje směrem ven k okolí klienta.

Koučink zaměřený na rozvoj osobnosti (Developmental coaching)

Zde jde o objevování a následnou změnu v oblasti klientova myšlení, porozumění, změny v rozhodovacím procesu a dalších mentálně-emočních sférách. Výsledkem není až tak důraz na zvýšení produktivity práce nebo na změnu chování navenek jako na vnitřním rozvoji a růstu klienta. Jako příklad uveďme nově jmenovaného manažera na pozici, kterému nová role nesedí, neztotožňuje se s ní. Nebo obchodní zástupce, který se zúčastnil tréninku na rozvoj prodejních dovedností a který se se svou rolí neztotožňuje.

Transformační koučink (Transformational coaching)

Koučování s cílem transformační změny vede klienta do ještě vyšších sfér jako je vize, změna hodnot, mise, smysl, … Výsledkem bývá posun v tom, jak klient vnímá sám sebe, svou práci, okolí, život kolem sebe vůbec.

PŘÍLEŽITOSTI PRO KOUČINK

Koučink se zaměřením na rozvoj v osobním životě

Zaměřen na balanci mezi osobním životem a kariérou, stanovení cílů, vztahy.

Executive koučink

Executive koučink se soustředí na rozvoj koučovacích dovedností jedince, management, leadership, vyjednávací a prezentační dovednosti, rozvoj pracovních vztahů, poskytování konstruktivní zpětné vazby.

Koučink vztahů

V průběhu budování jakéhokoli vztahu, ať pracovního, partnerského či přátelského, procházíme určitými, dopředu předvídatelnými fázemi. Znalost těchto fází nám poskytuje jakousi mapu/ pomůcku, se kterou jsme schopni určit, kde se ve vztahu nacházíme, jak jsme se tam dostali a jak se posunout tam, kde ve vztahu chceme být. Koučink vztahů pomáhá efektivně zvládat nástrahy a úskalí každé fáze.

Leadership koučink

Nikdo z nás se nenarodil jako vůdčí osobnost. Vůdčí osobností se nestaneme ze dne na den. Leadership je proces jehož základním principem je pozitivně ovlivnit životy druhých.

Po-tréninkový koučink

Tento druh koučinku pomáhá jedinci/ účastníkům usnadnit převedení nových dovedností získaných během školení do praxe. Výsledkem je aplikace důležitých a klíčových dovedností v kratším čase. Efektivněji využívá investici klienta.