TRÉNINK A ROZVOJ

Kdo jsme a co děláme

 

Scott&Hagget poskytuje kvalitní, nákladově/ cenově efektivní tréninkové programy, které jsou postaveny na inovativních tréninkových procesech/ přístupech. Hlavním znakem našich programů je aktivní zapojení účastníků, pozitivní konfrontace, interaktivita a pozitivní dopad/ zkušenost.

Naše nejdůležitější konkurenční výhoda je KVALITA našich služeb.

Pokud se vám nedaří na trhu najít vhodný tréninkový program, který by splnil/ naplnil vaše očekávání, neváhejte nás kontaktovat a my jej pro vás připravíme.

Icon

Trénink

Náplní tréninku je dodat nové dovednosti, rozvíjet je a naučit se je efektivně aplikovat v pracovním prostředí nebo patřičném kontextu. Trénink zahrnuje instruování, procvičování situací novým způsobem, prezentace, sdílení zkušeností, zpětnou vazbu a dialog.

více...

Icon

Koučink

Téměř každá kniha nebo seminář na téma "Koučink" zdůrazňuje fakt, že koučink není terapie. Avšak málo který zdroj srozumitelně vysvětluje rozdíly mezi oběma pojmy a ještě méně jich naplňuje podstatu rozdílů v praxi, během koučovacího procesu.

více...

Icon

Konzultace

Konzultací rozumíme poskytování rady/ expertizy v daném oboru nebo na dané téma. Vychází z analýzy situace, diagnostiky problému, poskytnutí rady/ expertízy, po které zpravidla následuje implementace krok za krokem.

více...

Icon

Hodnocení a měřitelnost dopadu

Společnost Scott & Hagget se orientuje na podnikatelský přístup. Považujeme rozvoj klienta za podnikatelskou příležitost, do které náš partner vkládá investice. Jsme schopni garantovat požadovaný přínos v nadefinovaných a vzájemně odsouhlasených parametrech.

více...

Icon

Metodologie

Zkušenosti z oblasti rozvoje lidského potenciálu ukazují, že nejefektivnější formou předávání nových dovedností je interaktivní přístup s aktivním zapojením účastníků. Ti si během tréninku uvědomují své silné stránky, na kterých staví, a poznávají své oblasti ke zlepšení.

více...

Icon

Reference

Během mnoha let naší existence jsme pomohli pro naše zákazníky vytvořit nové kreativní řešení v oblasti tréninku a rozvoje jejich zaměstnanců

více...