METODIKY A POSTUP PRÁCE

Při realizaci projektů vycházíme z
  • Principů procesně orientovaného řízení, které vnímáme jako účinný nástroj pro sladění řízení organizace na úrovni strategie, pracovních postupů a zdrojů (lidských, informačních a dalších technologií).
  • Metody Business Dynamics jako velmi účinného nástroje pro efektivní strategické řízení organizací a podporu pro koncepční a správné rozhodování managementu.
  • Pravidel efektivního projektového řízení, které je nedílnou součástí přípravy a realizace projektů. Naše společnost je certifikována dle normy ISO 10006 pro projektové řízení.